Femtosekundový laser VisuMax

Vrchol technologického pokroku v oblasti oční medicíny 

 

Femtosekundový laser Carl Zeiss VisuMax představuje dnes vrchol v technologického pokroku v oblasti oční medicíny.

Femtosekundový laser patří mezi tzv. pevnolátkové lasery. Pracuje s ultrakrátkými optickými impulsy v oblasti vlnových délek 1100 nm - 1600 nm. Název femtosekundový laser je odvozen od předpony femto, která znamená 10 na -15 což vyjadřuje délku jednoho pulsu femtosekundového laseru. Energie extrémně krátkých pulsů je strmou konvergencí paprsku soustředěna do velmi malého prostoru, což vede k vysoké energetické hustotě, jejíž výsledkem je vznik elektronové plasmy a mikroevaporace tkáně. V medicíně se používá především v očním lékařství. (zdroj: www.wikipedia.org )

 

Revoluční metoda NeoSMILE 3D v podání femtosekundového laseru ViSumax

Laserová operace NeoSMILE 3D otevírá novou éru odstraňování dioptrií „s úsměvem.“ Nová miniinvazivní metoda pracuje jednokrokovým způsobem - celou operaci vykonává pouze femtosekundový laser.

 

Femtolaser odstraní dioptrie přímo v rohovce bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvořit lamelu (flap). Uvnitř rohovky laser separuje přebytečnou tkáň. Tu následně chirurg drobným 3mm laserovým řezem ve tvaru úsměvu z rohovky odstraní. Během zákroku tak nedojde k narušení pevnosti a stability rohovky. Její povrch zůstane celistvý. Metoda ve světě známá pod označením ReLEx Smile je patentovanou technologií femtosekundového laseru VisuMax od firmy Carl Zeiss.

 

 

Více na:

http://www.neovize.cz/laserova-operace-oci/neosmile-3d/

http://www.duovize.cz/laserova-operace-oci/neosmile-3d/

http://www.neovizia.sk/laserova-operacia-oci/neosmile-3d/


Užití femto laserů v očním lékařství

V očním lékařství se femtosekundové lasery používají především v refrakční chirurgii pro vytvoření ochranné rohovkové lamelky tzv. flapu, při operaci dioptrických vad metodou femto-LASIK. (také NeoLASIK HD, All-laser LASIK, UltraLASIK, klasik, intraLASIK)

Dále jsou femtosekundové lasery používány pro vytváření kanálků pro implantaci rohovkových prstenců (ICRS) a při transplantacích rohovky pro vytvoření rádcovského štěpu a přípravu pacientovy rohovky.

První generaci femtosekundových laserů používaných v očním lékařství představuje přístroj IntraLase, Zierm LDV a Femtec. Nejnovější generaci reprezentuje femtosekundový oční laser VisuMax500 firmy Carl Zeiss Meditec AG pracující rychlostí 500 Hz.


 

Výhody femto laserů oproti mikrokeratomu

U původní (dnes již na špičkových pracovištích zřídka používané) metody LASIK byl pro vytváření rohovkové lamely (flapu) používán vibrující mechanický nůž přístroje zvaného mikrokeratom.

U moderní metody femtolasik je ochranná rohovková lamela vytvářena jemným delikátním a precizním laserem a to bez použití jakýchkoliv ostrých nebo řezných nástrojů. Femtosekundový laser dokáže vytvořit lamelku rychle, bezpečně, přesně a zcela bezbolestně. Zkušenosti zahraničních i domácích očních pracovišt ukazují, že pokud je na pracovišti femtosekundový laser dostupný, volí jej pacienti i lékaři ve 100% případů.

 

 

 

Odkazy na kliniky