Laserové operace dioptrických vad

Introducing the VisuMax 

 

Femtosekundový laser Carl Zeiss VisuMax představuje dnes vrchol v technologického pokroku v oblasti oční medicíny.

Laserové operace doptrických vad s doživotní zárukou - bezpečné, rychlé a šetrné zákroky se stabilním výsledkem.

 

 

NeoLASIK HD , u kterých se ve dvou krocích postupně používá femtosekundový a excimerový laser, je u metody NeoSMILE 3D proveden celý zákrok v jednom kroku pouze femtosekundovým laserem VisuMax.

Laserové operace očí NeoLASIK HD

Femtosekundový laser VisuMax pracuje u metody  NeoSMILE 3D podle speciálního algoritmu v kontrolovaném prostorovém 3D režimu, který umožňuje upravit zakřivení oční rohovky v jednom kroku bez nutnosti aplikovat na oko ultrafialové pulsy excimerového laseru. Hlavní výhodou metody NeoSMILE 3D oproti jiným laserovým metodám je zvýšený komfort pro pacienta, zvýšená přesnost, zvýšená šetrnost a bezpečnost zákroku.

Metoda NeoSMILE 3D je oproti ostatním laserovým metodám zcela bezhlučná (pacienta neobtěžuje hlasitý efekt působení excimerového laseru na oční rohovku), není nutné v průběhu vlastního působení femtosekundového laseru sledovat fixační bod (tím je tato metoda pro pacienty výrazně snazší), v průběhu zákroku se nepoužívá ultrafialové záření (není cítit čichový vjem zplodin interakce tkáně s laserovým paprskem), šetří rohovkovou tkán (oproti ostatním metodám je zákrokem ovlivněna menší oblast i menší vrstva tkáně) a metoda je také výrazně kratší (cca 1/3 času potřebného při ostatních zákrocích).

 

Odkazy na kliniky