Nejčastější otázky

naleznete odpovědi na nejčastější otázky 

 

Femtosekundový laser Carl Zeiss VisuMax představuje dnes vrchol v technologického pokroku v oblasti oční medicíny.

Proč je VisuMax důležitou součástí  laserového zákroku?

Při konvenčním zákroku typu LASIK je ochranná vrstva v podobě rohovkové lamelky vytvářena chirurgicky mechanickým mikrokeratomem s ostrým vibrujícím nožem. Byť je i tento zákrok extrémně bezpečný a spolehlivý, je představa vibrujícího nože pracujícího na jejich oku pro řadu pacientů nepřijatelná.

Naproti tomu u metod  NeoLASIK HD (metody mohou být nazývány i femtolasik) je ochranná vrstva vytvářena jemným delikátním a precizním laserem VisuMax, bez použití jakýchkoliv ostrých nebo řezných nástrojů. Tento tzv. femtosekundový laser dokáže vytvořit lamelku bezpečně, přesně a bezbolestně.

Femtosekundový laser VisuMax firmy Zeiss je v současné době to nejlepší pro vaše oči, co může refrakční chirurgie nabídnout.

Femtosekundový laser VisuMax - NeoVize

Jak VisuMax vytváří rohovkový lalok?

Rohovkový lalok vytváří VisuMax kompletně bez použití jakýchkoliv ostrých nástrojů. Precizně zaostřený a počítačem řízený laserový paprsek provádí zákrok šitý na míru každému pacientovi. Laserový paprsek se pohybuje uvnitř rohovky a vytváří množství jemných mikrobublinek. Bublinky se rychle vstřebají a zůstává precizně vytvořený ochranný lalok přesně definovaných rozměrů a tlouštky.

Jako výhodu přináší VisuMax?

Carl Zeiss se již třetí století věnuje vývoji a výrobě optických zařízení nejvyšší kvality.

Obrovskou výhodou laseru VisuMax je použití fyziologicky zakřivené kontaktní plošky, která je ve styku s oční rohovkou. Rohovka nemusí být násilně oploštována tak, jako u jiných zařízení (Intralase, Zierm). Nedochází k vzestupu nitroočního ltaku uvnitř oka a ke ztrátě vidění v průběhu zákroku. To zajištuje maximální komfort pro pacienta a totální kontrolu procedury operatérem.

Precizní zaostření paprsku umožňuje ovlivňovat cílovou tkáň bez jakéhokoliv vlivu na tkáně, která mají zůstat nedotčny.

Bolí zákrok laserem VisuMax?

Díky unikátním vlastnostem  laseru VisuMax je celá procedura kompletně bezbolestná.

Působení femtosekundového laseru trvá pouze cca 15 až 25 sekund.

Co je to NeoLASIK 3D

NeoLASIK 3D SMILE (3D oční laser) je vrchol dlouholeté evoluce metod laserové korekce dioptrických vad. Jedná se o nejdokonalejší, nejšetrnější a nejbezpečnější dostupnou metodu.

Na rozdíl od metod  NeoLASIK HD, u kterých se ve dvou krocích postupně používá femtosekundový a excimerový laser, je u metody NeoLASIK 3D Elite proveden celý zákrok v jednom kroku pouze femtosekundovým laserem VisuMax.

Femtosekundový laser VisuMax pracuje u metody NeoLASIK 3D SMILE podle speciálního algoritmu v kontrolovaném prostorovém 3D režimu, který umožňuje upravit zakřivení oční rohovky v jednom kroku bez nutnosti aplikovat na oko ultrafialové pulsy excimerového laseru. Hlavní výhodou metody NeoLASIK 3D SMILE oproti jiným laserovým metodám je zvýšený komfort pro pacienta, zvýšená přesnost, zvýšená šetrnost a bezpečnost zákroku.

Metod NeoLASIK 3D  SMILE je oproti ostatním laserovým metodám zcela bezhlučná (pacienta neobtěžuje hlasitý efekt působení excimerového laseru na oční rohovku), není nutné v průběhu vlastního působení femtosekundového laseru sledovat fixační bod (tím je tato metoda pro pacienty výrazně snazší), v průběhu zákroku se nepoužívá ultrafialové záření (není cítit čichový vjem zplodin interakce tkáně s laserovým paprskem), šetří rohovkovou tkán (oproti ostatním metodám je zákrokem ovlivněna menší oblast i menší vrstva tkáně) a metoda je také výrazně kratší (cca 1/3 času potřebného při ostatních zákrocích).

 

Odkazy na kliniky