VisuMax - to nejlepší pro vaše oči

VisuMax - to nejlepší pro vaše oči 

 

Femtosekundový laser Carl Zeiss VisuMax představuje dnes vrchol v technologického pokroku v oblasti oční medicíny.

Femtosekundový oční laser VisuMax je používán předními očními klinikami v České republice, ale i zahraničními očními klinikami. Obecně je považován za nejprogresivnější laser ve své třídě.

S reputací staletí trvající produkce optických systémů nejvyšší kvality, zůstává Carl Zeiss Meditec vedoucí firmou na poli precizní optiky pro lékařské přístroje i pro průmysl.

S příchodem excimer laseru the MEL 80TM a femtosekunodvého laseru VisuMax Carl Zeiss Meditec určil nový a doposud nepřekonaný standard kvality laserové korekce dioptrických vad

Femtosekundový oční laserový systém VisuMax umožňuje chirurgovi v průběhu operace, při které je odstraňována dioptrická oční vada, vytvořit velmi přesný rohovkový lalok (ochranou vrstvičku rohovkové tkáně). Samostatně nebo v kombinaci s laserem MEL 80 nabízí technologie laseru VisuMax vynikající klinické výsledky a velký komfort pro pacienta.

Pokud jste se dozvědělili, že nemůžete podstoupit LASIK protože vaše oční rohovka je příliš tenká, přesnost a šetrnost VisuMaxu vám dnes umožní splint váš sen o životě bez brýlí.

Pro posouzení kvality očního femtosekundového laseru jsou důležité následujícíc paramtery:

  • možnost zrakové kontroly lékařem v průběhu tvorby rohovkové lamely,
  • schopnost vytvářet postranní řez (side cut - výrazně přispívá k stabilitě flapu - flap je fixován jako poklice na hrnci)
  • možnost plynulého nastavení tlouštky lamely
  • plošná nebo zakřivená aplanační plocha
  • zda kontaktní tlak přesahuje nebo nepřesahuje tlak v cévách sítnice - tj. zda pacient v průběhu zákroku ztrácí zrak či neztrácí.

 

1) VisuMax firmy Zeiss
Laser nejmodernější konstrukce pracuje s polokulovitou kontaktní plochou, která nevyžaduje aplanaci rohovky - pacient je schopen celou dobu zákroku sledovat fixční světlo a rohovková lamela je tak automaticky fixována na osu vidění.

Lékař je schopen kontrolovat průběh zákroku operačním mikroskopem nebo na monitoru, tlouškta flapu je plynule nastavitelná v rozmezí 80 až 300 mikronů, laser vytváří nastavitelný postranní řez včetně reverzního postrnního řeru.

Hlavní výhodou laseru je automatická centrace laloku na optickou osu a pokročilost konstrukce. Neváhodou je vyšší cena zařízení

2) Intralase firmy AMOStarší a osvědčená konstrukcer laseru umožnuje plnou kontrolu průběhu zákroku, plynulou změnu tlouštky flapu, vlivem plošné aplanace rohovky přesahuje peroperační nitrooční tlak arteriální tlak v oku a tak pacient v průběhu zákroku přechodně ztrácí zrak, postranní řez je plynule nastavitelný.

3) DaVinci firmy Ziemer
Jednoduchá a nenáročná konstrukce laseru neumožnuje lékaři sledovat rohovku v průběhu zákroku, řez rohovky je letmý bez stabilizačního postranního řezu, tlouštka flapu je nastavitelná jen ve 3 stupních, průměr flapu je ovlivnitelný pouze velikostí podtlaku, plošný tlak na oko přesahuje arteriální tlak očních cév a vede k dočasné ztrátě zraku v průběhu zákroku.

Výhodou tohoto laseru je nízká cena a kompaktní konstrukce, kterou některá procoviště využívají k převážení laseru mezi jednotlivými klinikami. To ale vyžaduje důkladné seřízení a kontrolu laseru vyškoleným technikem po každém převozu.

 


Odkazy na kliniky