NeoSMILE 3D

To nejlepší pro vaše oči 

 

Femtosekundový laser Carl Zeiss VisuMax představuje dnes vrchol v technologického pokroku v oblasti oční medicíny.

NeoSMILE 3D (3D oční laser) je vrchol dlouholeté evoluce metod laserové korekce dioptrických vad. Jedná se o nejdokonalejší, nejšetrnější a nejbezpečnější dostupnou metodu.

Na rozdíl od metod NeoLASIK a NeoLASIK HD, u kterých se ve dvou krocích postupně používá femtosekundový a excimerový laser, je u metody NeoSMILE 3D proveden celý zákrok v jednom kroku pouze femtosekundovým laserem VisuMax.

Femtosekundový laser VisuMax pracuje u metody NeoSMILE 3D podle speciálního algoritmu v kontrolovaném prostorovém 3D režimu, který umožňuje upravit zakřivení oční rohovky v jednom kroku bez nutnosti aplikovat na oko ultrafialové pulsy excimerového laseru. Hlavní výhodou metody NeoSMILE 3D oproti jiným laserovým metodám je zvýšený komfort pro pacienta, zvýšená přesnost, zvýšená šetrnost a bezpečnost zákroku.

Metod NeoLASIK 3D Elite je oproti ostatním laserovým metodám zcela bezhlučná (pacienta neobtěžuje hlasitý efekt působení excimerového laseru na oční rohovku), není nutné v průběhu vlastního působení femtosekundového laseru sledovat fixační bod (tím je tato metoda pro pacienty výrazně snazší), v průběhu zákroku se nepoužívá ultrafialové záření (není cítit čichový vjem zplodin interakce tkáně s laserovým paprskem), šetří rohovkovou tkán (oproti ostatním metodám je zákrokem ovlivněna menší oblast i menší vrstva tkáně) a metoda je také výrazně kratší (cca 1/3 času potřebného při ostatních zákrocích).

Pro metodu NeoSMILE 3D bývají někdy používány i názvy ReLEx (pozor neplést s metodou PRELEX, to je zcela něco jiného)

ReLEx je značka používaná firmou Carl Zeiss pro kompletní laserovou proceduru, která může být celá provedena pouze za použití VisuMax femtosekunodvého laseru.

Patří sem:

  • Femtosecond Lamellar Extraction (FLEx)
  • Small Incision Lamellar Extraction (SMILE).

NeoSMILE 3D využívá přesné laserové řezy, zatímco excimer LASIK je založen na ablaci tkáně.

Kromě NeoSMILE 3D může s laserem VisuMax chirurg provádět i lamelární transplantaci rohovky, perforující transplantaci rohovky.

Umožnuje používat malé průměry laloku, typicky jen o 0.5 to 1 mm větší než je průměr optická zony.

Podívejte se na video ReLEx SMILE.

Odkazy na kliniky