NeoSMILE 3D

neosmile 

 

Femtosekundový laser Carl Zeiss VisuMax představuje dnes vrchol v technologického pokroku v oblasti oční medicíny.

Laserová operace NeoSMILE 3D otevírá nové obzory v  odstraňování dioptrií tzv. „s úsměvem.“ Nová miniinvazivní metoda pracuje jedním krokem - celou operaci vykonává pouze femtosekundový laser.

Femtolaser odstraní dioptrie přímo v rohovce bez toho, aby musel chirurg na povrchu oka vytvořit lamelu (flap). Uvnitř rohovky laser separuje přebytečnou tkáň. Tu následně chirurg drobným 3mm laserovým řezem ve tvaru úsměvu z rohovky odstraní. Během zákroku tak nedojde k narušení pevnosti a stability rohovky. Její povrch zůstane celistvý. Metoda ve světě známá pod označením ReLEx Smile je patentovanou technologií femtosekundového laseru VisuMax od firmy Carl Zeiss.

Animace zákroku


 

Více na:

http://www.neovize.cz/laserova-operace-oci/neosmile-3d/

http://www.duovize.cz/laserova-operace-oci/neosmile-3d/

http://www.neovizia.sk/laserova-operacia-oci/neosmile-3d/

Odkazy na kliniky